Khuyến mại thảm lót sàn từ 01/08 - 30/08/2013Khuyến mại thảm lót sàn trong xe từ ngày 01/10/2013 - 31/10/2013, khi khách hàng tới mua nắp thùng xe bán tải, sản phẩm không quy đổi thành tiền.