(01/03 - 31/03/2014) Khuyến mại 1.000.000đ khi mua sản phẩm nắp cao kiểu Range Rover ( xe Navara và Ranger )(01/03 - 31/03/2014) Khuyễn mại 1.000.000đ khi mua sản phẩm nắp cao kiểu Range Rover ( xe Navara và Ranger )